Noll i skillnad

14 månaders empirisk studie.

Hittills 14 månader av entreprenörskap som enda ägare (dock inte ensam, vi är ett grymt team).

Och vet ni.

Noll skillnad mellan könen. Lika många män som kvinnor, som öppnat dörrarna för att satsa på något oetablerat. Lika många kvinnor som män, som peppat. Lika många män som kvinnor som ignorerat, som aldrig svarat på mail. Lika många kvinnor som män, som utmanat med höga krav och intelligenta frågeställningar. Lika många av alla delar.

Noll skillnad mellan könen.

Vet ni vad jag tror? Jag tror att individen är skillnaden. Jag tror att det är upp till dig och mig och till oss tillsammans. Att kliva fram och bryta mark. Att släppa in och visa vägen. Det finns andra som är bättre på att fånga upp strukturer. Jag ser dem inte så tydligt. Jag ser att varje dag är nya möjligheter och enorma utmaningar, och när det verkligen gäller är det inte en fråga överhuvudtaget om hur det ser ut innanför gylfen. (Sorry.) Utan vad vi tillför i värde och relevans och retorik och resultat.

Skillnaden är noll. Inställningen är allt.

Varken systerskap eller patriarkat har påverkat våra affärsresultat so far. Vågskålarna linjerar.

Skillnaden är… noll.

Och därmed avgörande.

%d bloggare gillar detta: