Feedback i grupp

Lördag! Du jobbar kanske inte idag, men jag har tid för en kort reflektion om feedbackklimat på en arbetsplats. Detta såklart också litegrann med anledning av avsnitt nr. ett av The Apprentice Sverige, där en av mina lagmedlemmar anmärkte på att jag inte gav samma positiva feedback till hela laget i styrelserummet.

Som företagsledare sedan tolv år, finns det en sak som jag tidigt går igenom när vi onboardar nya medarbetare eller tar emot praktikanter eller frilansare. Negativ feedback tas som regel i enrum, med bara de personer som frågan gäller. Detta för att inte tvinga någon in i en extra obekväm situation, och få chans att reda ut eventuella frågetecken innan det blir en fråga om olika uppfattningar eller andras åsikter och ställningstaganden. En konflikt eller svår situation är inget farligt, helt naturligt, men min uppgift är att göra den så trygg som möjligt för alla inblandade. Behöver fler informeras eller sekundärt berörs, så sker den kommunikationen i steg två.

Tacksam efter givande jobbvecka, på väg till middag igår.

Positiv feedback är en annan sak. Den vill jag gärna ta i grupp. Detta för att sprida positiv energi och inspiration i teamet, och låta alla förstå att individuella handlingar bygger utveckling och framsteg i ett lag. Därför är jag noga med att förklara att människor som jobbar med mig behöver se detta som något bra, inget hot. Jag kommer att lyfta olika insatser, olika resultat, olika höjdpunkter, olika dagar. Med rättvisa som ledstjärna. Det vill säga att ingen ska känna sig osedd eller bortglömd, utan känna sig stärkt i vetskapen om att inte jämföras med någon annan – och att ALLA positiva insatser märks och lyfts upp. Bara inte samtidigt, hela tiden, alltid.

Jag vill lära mina medarbetare att lyfta det goda, och att olikheter är av godo. Missunnsamhet har ingen plats hos oss. Osäkerhet jobbas successivt bort. Om vi ska bygga nationella eller globalt slagkraftiga bolag, måste vi förstå lagets styrka OCH individers förmåga att göra det omöjliga möjligt. Delarna går hand i hand. Vår uppgift är att våga släppa fokus på ”jag/mig” och lägga fokus på hur vi gör varandra bättre! Med den inställningen byggs tillväxt, positiv framåtanda – och välvilja.

Företagande ska inte vara präglat av hot eller rädsla. Negativt laddad konkurrens minskar individers kapacitet och bromsar därmed organisationen. Jag är stolt över att Wangaris kärna utgörs av kvinnor (och män) som vägrar lägga tid på fel saker. Att GE är att få. Vi VET att vi vill varandra väl, och förstår att olika personer lyfts i olika situationer, utan att det förminskar varken jaget eller laget.

Att höra vad andra gör bra får individer och grupper att växa. Det är min fasta övertygelse, och det pratar jag gärna om i sammanhang som är lite längre än ett 15 sekundersklipp i TV4 😍

%d bloggare gillar detta: