Back to basics

Tre basics som förvånansvärt ofta ändå faller bort i projektarbete. Med dessa på banan, blir det så mycket härligare för alla 👍🏼

1. Mål och delmål. Vad ska projektet leda till, hur mäts det, vad behöver vi uppnå varje vecka/dag på vägen dit.

2. Roller. Ansvar och befogenheter. Hur hanterar vi kommunikation och avrapportering internt/externt.

3. Förväntningar på varandra och känsla i teamet. Vad vill vi ha för klimat och hur säkerställer vi att vi bibehåller det genom processen. Vilka fallgropar ser vi, hur undviker vi dem.

Det kan tyckas självklart, men ofta är det precis ovanstående som ignoreras/glöms/bortprioriteras – istället kör ”vi” bara på med fokus på att få det klart, för att ”det är ju inte rocket science”. Det intressanta är att se hur mycket mer effektiv process och arbetsglädje som uppstår, när grunderna verkligen sitter. Och när varje del får anses betydelsefull!

Med detta önskar jag dig en härlig dag. Ibland är det inte nya rön utan upprepning av gamla klassiker som ger bränsle för dagen 😄💫

%d bloggare gillar detta: