18 månader

Vid midnatt fyller Wangari 18 månader. Här är några lärdomar i att gå från ett mångårigt företagande med tre delägare, till att vara en person i ägande och yttersta beslutsfattande:

1. Var inte rädd för tvivlare. När du möter motstånd (även hos dig själv) testas ditt driv, företagets syfte och affärsmodell. Ständig utveckling och ökad styrka!

2. Våga berätta om det positiva. Är du en sådan (som jag) som hellre delar med dig av utmaningar än medgång, kan det förväxlas med att det mest är motvind. Det är alltså nödvändigt att våga kommunicera POSITIVA resultat, nya affärer och starka samarbeten. Var stolt över det ni åstadkommer.

3. Du är inte ensam. Även om du är ”högste chef” eller enskild grundare är du inte ensam och företagande funkar inte så. Jag kommer aldrig att anse någon viktigare än någon annan i organisationen, alla spelar roll. Oavsett position eller avtalsform. Det betyder att alla förväntas ta sitt fulla ansvar, men också har lika stor del i positiva resultat. Vi är ETT team som i varje projekt jobbar utifrån syften, mål och affärsresultat som ska gynna individer, organisationer och samhälle. Hämta energi från dem som har samma driv och vill åt samma håll, men lyssna på alla. Lär dig längs vägen. Förvänta dig samarbetsvilja och ömsesidig respekt. ”VI” är allt! ✨

%d bloggare gillar detta: