TV och verklighet

Efter tre avsnitt av The Apprentice Sverige – vilka likheter finns med verklighetens företagande?

En av Wangari Sthlms första pop-ups

Programmet som visas på TV4 är nytt för Sverige men välkänt i världen. Av 12 ursprungliga deltagare som fick chansen till en miljoninvestering i våra olika företag, är vi nu 9 som återstår. Min bild av programmet präglas självklart mycket av mitt deltagarperspektiv, men jag hoppas och tror att även ”icke-entreprenörer” får ut såväl engagemang som skratt och lärdomar av de timslånga avsnitten.

Men vad kan man lära sig om företagande genom programmet, utöver de konkreta punkter som Gunilla von Platen, hennes skarpa sidekicks och de olika uppdragen handfast bjuder på?

Jo! Att du som entreprenör MÅSTE känna dina egna styrkor tillräckligt mycket för att lita på dem, även när de inte framträder som mest glasklara för andra. Det spelar ingen roll om någon (t ex en investerare) skulle tro att du är ”för soft” bara för att du inte alltid tar mest plats, om du vet att du kliver fram när det gäller. Det är inte toppen men inte heller slutet på företagsresan om du driver igenom en dålig idé (hela vägen till en potentiell kund), när du vet att det är en naturlig del av att också få fram och sälja in de som är klockrena. Bra samarbeten tar inte slut med en skev presentation, de kan till och med befästas och fördjupas där!

Som entreprenörer och företagsledare kan vi aldrig lita mer på andras glimtar av oss, än omdömen från de som faktiskt har hela bilden, eller framförallt oss själva till slut.

Feedback är värdefull. Att lyssna och lära är viktigt. Men att fortsätta gå framåt av egen kraft, är 100% avgörande.

Jag upplever stora likheter mellan att efter 12 år som företagsledare sitta som en ”rookie” i styrelserummet hos The Apprentice, och de allra första månaderna som grundare av ett företag. Några trodde på mig då. Fler gjorde det inte. Kom ihåg: Bara resultat får tvivlarna att ändra uppfattning. Bara ”din” vilja och kraft att leverera, avgör nästa steg. När ingen vet vilken erfarenhet du har, hur viktiga dina mål är, eller vilket värde du kan tillföra – då är handling tusen gånger viktigare än ord.

Jag är inget fan av uttrycket ”trust the process” 😁 Men om du just nu befinner dig i en situation (även som anställd) där du upplever att hela bilden av din kapacitet inte riktigt framgår… Fastna inte vid ord, använd tvivlet till positivt bränsle, och KÖR på!